Yeni Yargıya Adım Adım...
Reklam
  • Reklam
Muratcan Işıldak

Muratcan Işıldak

Yeni Yargıya Adım Adım...

10 Mayıs 2017 - 13:32

İçinde bulunduğumuz durum toplum olarak yaşadığımız olağanüstü süreci artık olağan bir süreç olarak algılamaktayız. İşte olağanüstü halin olağan hale gelmiş olmasıdır asıl mesele.

16 Nisan Referandumu sonucunda yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu/HSK (eski adıyla HSYK)’nın yapısı da değişti. Bu değişikliğe göre, HSK’nın 4 üyesini cumhurbaşkanı atayacak; 7 üyeyi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi/TBMM, yapılan aday başvuruları arasından seçecek.

Meclisin tarihinde ilk kez yüksek yargı üyelerini atayacağı bu seçim neden önemli? Adalet Bakanı ve onun müsteşarı HSK’nın doğal üyeleri; bunun yanında, değişikliğe göre hakim ve savcılar, Kurula, kendi aralarından doğrudan üye seçemiyor. HSK üyelerinin nasıl teşekkül ettiği, demokratik, bağımsız, tarafsız, adil ve hesap verebilir bir yargı sisteminin tesisi için belirleyicidir. Bu yüzden biz, Meclisin yapacağı üye seçim sürecinin liyakat esasına ve şeffaflığa uygun şekilde yürütülmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.

Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu siyasi partinin meclis çoğunluğuna sahip olması halinde ki seçimlerin aynı gün yapılması bunu amaçlandırmaktadır. Cumhurbaşkanının doğrudan ve dolaylı olarak kurulun tüm üyeleri üzerinde belirleyici bir gücü olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Üyeler dört yıl için seçilmektedir. Süresi biten bir kez daha seçilebilmektedir. Bir cumhurbaşkanı görev süresi içinde uygun bulmadığı atamaları yapan üyeleri, değiştirme şansı yakaladığı gibi bir daha seçilmek arzusunda olan üyeler de buna uygun bir çizgide ilerlemeyi seçebilirler.

Yargıtay üyeleri ile Danıştay’ın dörtte üçü HSK tarafından belirlenmektedir. Danıştay’ın kalan üyeleri ise cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.Görüldüğü üzere yüksek yargıyı ve alt mahkemelere atama yapan , disiplin ve özlük işlerinden sorumlu olan kurulu doğrudan ve dolaylı olarak belirleyen cumhurbaşkanı olmaktadır.

Yargının her türlü baskıdan uzak karar vermesini sağlayacak en temel etken, hiç şüphesiz hâkimlik teminatıdır. Bu noktada hâkim ve savcıların mesleğe kabulü, arama, kadro dağıtma, disiplin cezaları ve meslekten ihraç gibi önemli konularda yetkili makam olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yargı bağımsızlığı açısından hayatidir.

 

TBMM’deki seçim sürecinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi:

Adayların isimlerinin, göreve uygunluklarının ve mal beyanlarının seçimden önce basın ve kamuoyuyla paylaşılması gereklidir. Bu, adaleti tesis etmekle yükümlü olan yargının her türlü etkenden bağımsız ve tarafsız bir biçimde çalışmasını sağlayacaktır.

Seçim süreci boyunca, Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşacak karma komisyonun toplantılarının da basına ve kamuoyuna açık olması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin bir gereğidir.

 

Adayların liyakat esasına göre seçilmesini sağlayacak bir mekanizma olarak adaylarla görüşmelerin yapılması:

Yasama organı, yüksek yargı seçimlerini yaparken yargı bağımsızlığını gözetmeli ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttıracak bir seçim süreci işletmelidir. Bunu sağlayacak araçlardan biri Komisyonun, adaylarla görüşmeler yaparak, mesleki kariyerlerinde yargı bağımsızlığını gözetecek çalışmalarda bulunduklarından emin olmasıdır. Aynı görüşmelerde adayların kişisel özellikleri, çeşitli çıkar çevreleri ile bağlantılarının olup olmadığı gibi konular da araştırılmalı ve ortaya çıkan bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

muratcanisildak@gmail.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar