banner11

banner10

Bakan Dönmez: Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dijitalleşme, yapay zekâ, blockchain, otonom teknolojiler, elektrikli araçlar gibi kullanımı artan üst düzey teknolojilerle birlikte her alanda elektrik enerjisine ihtiyacın daha da arttığını belirterek, "Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak" dedi.

EKONOMİ 19.11.2020, 16:39 Gonca Öztürk
Bakan Dönmez: Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak istiyoruz

Küresel enerji sektörünün yenilenebilir enerji merkezli büyüme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, "Ancak kömür yakıtlı termik santraller baz yük santralleri olması nedeniyle önemini sürdürmeye devam edecek. Uluslararası Enerji Ajansı küresel kömür talebinin 2040 yılına kadar günümüz taleplerine benzer eğilimde seyredeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra dijitalleşme, yapay zekâ, blockchain, otonom teknolojiler, elektrikli araçlar gibi kullanımı artan üst düzey teknolojilerle birlikte her alanda elektrik enerjisine ihtiyaç daha da artıyor. Böylesi bir dönemde yerli kaynaklardan elektrik üretimine olan talebin artacağını öngörmek zor değil. Mümkün olan en iyi ve en gelişmiş teknolojilerin kullanılarak yerli kaynaklarımıza dayalı temiz kömür santrallerinin kurulması bu kapsamda önemli yatırım fırsatlarından biri olacak" değerlendirmesini yaptı. 

Dönmez şöyle konuştu: 
"Madencilikte asla taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Bu çizgilerimiz aslında madencilik denilince kamuoyunda çok sayıda olumlu gelişmeye karşın akla gelen iki kavram; kazalar ve çevre. Sektörümüzün güvenli ve insan odaklı madenciliği bir iş kültürü haline getirmesini istiyoruz. Biz bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Denetimlerimizi artırdık. 2017 yılında 6 bin 517, 2018 yılında 8 bin 88, 2019 yılında ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019 yılındaki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 662 maden ruhsat sahasını denetledik. Şehirleşme ve çevresel etkileri dikkate alarak madencilik faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığına zarar verildiğini tespit edersek, gerekli önlemler alınıncaya kadar madencilik faaliyetlerini kısıtlıyoruz ya da durduruyoruz. Diğer bir önemli husus da çevre. Ülkemizdeki orman alanlarının sadece binde 3’ünde madencilik faaliyetleri yürütülüyor. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın sıkı denetimleri söz konusudur. Daha önceki konuşmalarımda da ısrarla belirttiğim bir husus var. Doğa da bizim, madenler de. Birileri yalanlarla, yanlışlarla çarpık bir algı oluşturmaya çalışsa da madencilik ve çevre birbirinin karşıtı olan kavramlar değil. Hangi alanda madencilik yapılacağı, madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan hangi izinlerin alınacağı kanunlarımızda, mevzuatımızda belli. Ayrıca, bir maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü. Ülkemizde bu konuda çok güzel örnekler var. Yeni Maden Kanunu’nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini de bekliyoruz. Ayrıca mevcut rehabilitasyon projelerimizin dışında, bakanlığımız ve enerji STK’larımızla birlikte yürüttüğümüz 'Bir Enerji Bir Nefes' projesiyle 2,7 milyondan fazla fidan dikimi için Orman Genel Müdürlüğümüzle protokol yaptık. 2020 yılında 460 bin yeni fidanı daha toprakla buluşturacağız. Çevreci bir madencilik prensibiyle, madenlerimizden de doğadan da vazgeçmeyeceğiz. Kömür üretiminde çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz.  Kurallara uygun olarak bu iş yapılırsa güvenli ve çevreci bir madencilikle ekonomimize ciddi bir katkı sağlarız." 
  "Madencilikte yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlıyoruz. Dolaylı olarak baktığınızda bunu en az 5-6’yla çarpmak gerek. Madenci kardeşlerimizin emekleri bizlere emanet. Yatırımcılarımızın gayreti ve ülkemizi büyütme isteği bizlere emanet. Bu konuda bizler de sektörümüzle sürekli dirsek temasında kalarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz" diyen Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: 
  "Madencilikte 4-5 milyar dolarlık ihracatımız var ama buna karşılık 2 katına varan ithalatımız söz konusu. Altında ise bu yıl istisnai bir durum söz konusu olacak. Sadece altın ithalatımız ilk 8 ayda 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna doğru belki de 20 milyar dolara yaklaşacak. Madenler hayatımızın vazgeçilmezidir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretiyoruz. Kullandığımız günlük ev eşyalarının büyük bir kısmı camdan, çelik aksama kadar hepsini madenlerden üretiyoruz. Böylesine büyük bir sektörü birilerinin kirli propagandalarına, şantajlarına, manipülasyonlarına feda edemeyiz. Türkiye’de madencilik faaliyetleri dünyada nasıl yapılıyorsa o şekilde yapılıyor. Özellikle çevrecilik kılıfı altında yatırımcılara gözdağı vermeye kalkanların gizledikleri asıl niyetlerinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığından duydukları rahatsızlıktır. Kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Kömürün artık daha çevreci kriterlerle üretildiği ve elektrik enerjisine dönüştüğü gerçeğini bizzat canlı örneklerle anlatmak zorundayız. Kamuoyunun kömürle ilgili çevresel hassasiyetlerimizin en üst düzeyde olduğunu bilmesi gerekiyor. Yapılan bunca yatırımın, doğayı korumak için verilen bunca mücadelenin kamuoyu nezdinde de bir karşılığının olması gerekiyor. Yerli kömür üretimini enerji bağımsızlığımız ve istihdam açısından kritik görüyoruz. 2016 yılında 45,5 milyon ton, 2017’de 87,9 milyon ton, 2018’de 101,5 milyon ton, 2019’da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi gerçekleştirdik. 2018 yılında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak en yüksek yerli kömür üretimine ulaştık."  
  Kömür rezervlerini sonuna kadar kullanmayı ve önemli potansiyele sahip olan ancak bugüne kadar üretim yapılamayan havzaları ekonomiye kazandırmayı planladıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Kömür rezervlerimizi sonuna kadar kullanmak ve kullanım payını ithal kömüre karşı sürekli arttırmak istiyoruz. Yasal düzenlemeyle, TTK ve TKİ uhdesinde bulunan ve henüz işletmeye alınamayan atıl haldeki rezervlerin ihalesini tamamladık. Böylece, önemli potansiyele sahip olan ancak bugüne kadar üretim yapılamayan havzaları da ekonomimize kazandıracağız. Ülkemizde bugün, 85’i yer altı işletmesi, 250’si açık işletme, 60 adedi de hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 kömür ruhsatı mevcut. Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Madencilik sektörüne her fırsatta desteğimiz sürecek. Kovid-19 döneminde madenciliğimizin mevcut şartlardan asgari ölçüde etkilenmesi için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık. Bu kapsamda devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini 2020 sonuna bırakarak şirketlerimizin bütçelerine derin bir nefes aldırdık. İnceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu ve işletme projesi gibi beyanları da Eylül sonuna erteleyerek şirketlerin nakit akışlarına bir katkı sağlamış olduk. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında verilen ruhsatlardaki eksikliklerin tamamlanması için verilen süreyi 30 Eylül’e uzatmıştık. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki katı olarak tahakkuk ettirilen ruhsat bedellerini, ruhsat iptali yapılmaksızın yine iki katı ödenmesi kaydıyla 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzattık. Bu genel önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ’daki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerinin de vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanlarını Eylül sonuna, devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini de 28 Aralık’a kadar uzattık. Ayrıca geçtiğimiz aylarda imzaladığımız bir kararla temdit süresine 6 ay kala temdit evraklarının MAPEG’e sunulmasıyla ilgili şartı yıl sonuna kadar erteledik. Madencilikle ilgili önemli gördüğümüz bazı konular dün gece Meclis Genel Kurulumuzdan geçti. Bunlar, 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı, 18 başvuruda istenirken yeni yasal düzenlemeyle sadece 6 durumda bu belge istenecek. Bu durumlar; ruhsatların verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikallerle sınırlı olacak.  Devredilen ruhsatlarda mevcut izin ve muafiyetler yine bu kapsamda devam edecek. Başka bir ifadeyle mevcut izin ve muafiyetler ruhsatı devralan için de geçerli olacak. Böylece gereksiz bürokrasiyi de azaltmış olduk. Ruhsat alanı içerisindeki taşmalara hapis cezası müeyyidesi kaldırılıyor. Ama idari, mali yükümlülük maddesi yine devam edecek. Ruhsat bedelleri her yılın Ocak ayından sonra Haziran ayına kadar 2 kat olarak alınıyordu. Bu değişikliklerden sonra her ay için yasal gecikme zammı oranında ceza tahsil edilerek alınacak. 6 ay önce verilmesi zorunlu olan temdit talepleri 12 ay önceye çekildi. Böylece, işletmeler iş yerlerini tatil etmeden, kapatmadan önce temdite ait işlerini daha önceden tamamlamış olacaklar" diye konuştu.  

                                         

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner3
banner4
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:43
İkindi 15:09
Akşam 17:31
Yatsı 18:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7