banner11

banner10

Yüksek Yargı Düzenlemesi Komisyonda Kabul Edildi

Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

GÜNDEM 18.06.2016, 11:19 18.06.2016, 11:19
Yüksek Yargı Düzenlemesi Komisyonda Kabul Edildi

Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

15 saat süren komisyon görüşmelerinde Muhalefet, tasarının her maddesi üzerinde değişiklik önergesi verdi ve bazı maddeler üzerinde uzun süren konuşmalar yaptı.

Tasarının, "Kayyum atanan şirketlerin, yönetim organının yetkileriyle birlikte kayyuma devredilmesi ile kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davalarının devlet aleyhine açılmasını ve devletin ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyumlara rücu etmesini" öngören maddesi, komisyonda uzun süre tartışıldı.
Bu düzenlemeye tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, paralel yapının kaynaklarını kesmek için getirilen tasarının, ticaret özgürlüğü ve güvenliğini yok eden bir düzenleme olduğunu savundu.

Eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tasarıdaki düzenleme ile ilgili şunları söyledi:

"Bu düzenleme onların işlerini baskıdan, korkudan, tehditten uzak yapması için getirilmiştir. Devlet onlara rücu edecektir. Aynı rücu, hakimler ve savcılar için de var. Maliye, ödemeyi yaptıktan sonra bir yazı gönderiyor. HSYK rücu edilip edilmeyeceğine karar veriyor, rücu edilmesine karar verdiği zaman bu süreç işletiliyor. Bu kararların hepsi de süre dolmadan alınıyor.”

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen tasarıya göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Danıştay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Danıştay üyelikleri devam edecek.
Üyelikleri sona erenlerden Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilenler arasından HSYK tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilenler arasından Cumhurbaşkanı'nca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Danıştay üyesi seçimi yapılacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Danıştay meslek mensuplarının kadro sayısı 116 olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.  
ÜYELİĞE SEÇİLEMEYENLER UYGUN BİR GÖREVE ATANACAK


Düzenleme ile Danıştay’ın yapısında da önemli değişikliklere gidiliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçilmeyenlerden, 5 gün içinde idari yargıda bir göreve atanmak için talepte bulunanlar, HSYK Genel Kurulunca 5 gün içinde idari yargıda sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Talepte bulunmayanlar ise başka bir göreve atanmak üzere Başbakanlığa bildirilecek.
Danıştay üyelerinden HSYK üyeliğine seçilen ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla HSYK üyeliği devam edenler, bu görevlerinin bitmesine 3 ay kala, ilgisine göre HSYK veya Cumhurbaşkanı tarafından yeniden Danıştay üyeliğine seçilebilecek. Yeniden seçilenler, HSYK üyeliğinin sona ermesinden itibaren 12 yıl görev yapacak. Yeniden seçilmeyenler başka göreve atanabilecek.
Üyelikleri devam eden üyeler ile yeniden seçilen üyeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 yıl görev yapacak.

Bir kişi iki defa Danıştay üyesi seçilemeyecek. Bu üyelerin atama veya seçim nedeniyle yürüttükleri görevleri, bu görevlerinin süresi bitene kadar devam edecek.  
DANIŞTAY DAİRE SAYISI 3 YILDA 17'DEN 10'A DÜŞÜRÜLECEK


Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre Başkanlık Kurulu, iş durumunu ve ihtiyaçları dikkate alarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içinde daire sayısını 17'den 10'a indirecek. Ancak bu daireler, Başkanlık Kurulunca kapatılıncaya kadar görevlerine devam edecek.
Düzenleme ile Danıştay Başkanı ve Başsavcısı seçilebilmek için gerekli olan 4 yıl Danıştay üyeliği yapma şartı 6 yıla çıkarılıyor.  
YARGITAY'DAKİ DAİRE SAYISI 12'YE İNDİRİLECEK


Düzenleme ile Yargıtay’daki hukuk ve ceza dairelerinin sayısında da önemli bir tasarrufa gidiliyor.Tasarının yasalaşması ile Yargıtay'daki 23 hukuk dairesi sayısı ile 23 ceza dairesi sayısı 12'ye indirilecek.

Tasarıyla, Danıştay için getirilen yeni düzenlemeler, Yargıtay için de getiriliyor. Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Bir üye, iki defa Yargıtay üyesi seçilemeyecek. Görev süresi sona erenler HSYK tarafından uygun bir göreve atanacak. Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için öngörülen kıdem süresi ise 10 yıldan 6 yıla düşürülecek. Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için aranan 5 yıl üyelik kıdemi şartı da kaldırılıyor.  
DAVA DOSYALARININ YARGITAY'A GÖNDERİLMESİ


Tasarıyla, Yargıtay Kanununun, "Dava dosyalarının Yargıtay'a gönderilmesi ve Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna" ilişkin maddesinde de düzenleme yapılıyor.
Buna göre, dosyaların en kısa sürede görevli daireye ulaştırılması ve Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulunun gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla, kendisini görevsiz gören daire, dosyayı doğrudan kurula göndermek yerine görevli olduğu kanısına vardığı daireye gönderecek. Bu dairenin de kendisini görevsiz görmesi halinde dosya kurula gönderilecek.
Tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihte, Yargıtay üyelerinin üyelikleri sona erecek. Ancak bu tarih itibarıyla Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire başkanı olarak görev yapanların Yargıtay üyelikleri devam edecek.

Üyelikleri sona eren Yargıtay üyeleri arasından, HSYK'ca bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 gün içinde Yargıtay üyesi seçimi yapılacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Yargıtay Birinci Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili, daire başkanları ve üyelerin kadro sayısı 300 olacak. Üyelikleri devam edenler, kadro sayısında dikkate alınacak. Kadro sayısını aşan üye kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.  
HSYK ÜYELERİ YARGITAY ÜYESİ SEÇİLEBİLECEK


Düzenleme ile HSYK üyelerinin Yargıtay üyesi olabilmelerinin de önü açılıyor. Yargıtay üyesi iken HSYK üyesi seçilenlerden bu üyeliği devam edenler, görevlerinin bitmesine 3 ay kala, HSYK tarafından yeniden Yargıtay üyeliğine seçilebilecek. Bu kişiler 12 yıl görev yapacak. Yeniden seçilmeyenler ise sınıf ve derecelerine uygun bir göreve atanacak. Üyelikleri devam eden üyeler ile yeni seçilen üyeler 12 yıl görev yapacak. Bu üyelerin görevleri, görevlerinin süresi bitene kadar devam edecek.

TERÖR SUÇLARINA İLDEKİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAKACAK


Tasarının Meclis genel kurulundaki görüşmeleri sonrasında yasalaşması ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlara ilişkin soruşturmalar, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek; davalar da suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan ağır ceza mahkemesinde görülecek.
Düzenlemenin gerekçesinde, bu davaların, suçun işlendiği yerin il veya ilçe ağır ceza merkezlerinde dağınık biçimde görülmesinin, ihtisaslaşmanın sağlanması ile adli ve idari kapasitenin etkin kullanımı bakımından zorluklar doğurduğu ifade ediliyor. Özellikle terör suçlarında örgüt mensuplarının aynı ilde, ancak farklı ilçe idari sınırları içinde kalan eylemlerinin soruşturulması ve kovuşturulması sürecinde bu zorlukların daha belirgin hale geldiğine işaret ediliyor.

Yüksek Yargının yeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı ile paralel yapı ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik soruşturmalar il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılacak  

YETKİLERİ DE DEVREDİLECEK


CMK'da yapılan değişiklikle, kayyum atanan şirketlerin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin de kayyıma devredilmesi öngörülüyor.
Atanan kayyumların görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinden dolayı tazminat davaları devlet aleyhine açılacak. Devlet, ödediği tazminatı görevini kötüye kullanan kayyumlara bir yıl içinde rücu edecek.
Tasarıdaki; "güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 110. maddesinde tanımlanan suçların" da tedbir uygulanacak suçlar arasında yer almasını öngören düzenleme, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un önergesiyle tasarıdan çıkarıldı.
             

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner3
banner4
-6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:34
Akşam 17:57
Yatsı 19:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12