ANASAYFA Gündem İçişleri Bakanlığı 124 personel alacak!

İçişleri Bakanlığı 124 personel alacak!

İçişleri Bakanlığı, 35 ilde sınavla, mühendis, avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, mütercim-tercüman, psikolog ve çağrı karşılama personeli alacağını Resmi Gazete'de yayımladı.
İçişleri Bakanlığı 124 personel alacak!

İçişleri Bakanlığı’nın taşra ve merkez teşkilatına en az 4 bin Türk lirası maaşla 124 sözleşmeli personel alınacak. Resmî Gazete’de yayınlanan ilana göre; mühendis, avukat, mütercim-tercüman, arşiv uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı ve çağrı karşılama personelinin alınacağı alanda, istihdam edilecek iller de paylaşıldı.

Bakanlık, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Artvin, Bilecik, Balıkesir, Çorum, Denizli, Bitlis, Çankırı, Eskişehir, Hakkari, Edirne, Erzurum, Karaman, Kars, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kastamonu, Kayseri, Ordu, Rize, Mardin, Muş, Sivas, Tekirdağ, Sakarya, Samsun, Uşak, Yozgat, Tokat, Trabzon ve Zonguldak’taki merkezlerine toplamda 124 personel alacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İŞ BAŞVURUSU

Adaylar; giriş (sözlü) sınav başvurularını e- Devlet’ten İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak.

Başvurular 29 Kasım 2021’de saat 9:30’da başlayıp, 3 Aralık 2021’de saat 17:30’da sona erecek. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar).

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER

İçişleri Bakanlığı 124 personel alacak! En az 4 bin TL maaş verecek

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
AK Partili Turan: 50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli, bizim derdimiz daha yüksek oy almak

AK Partili Turan: 50+1, başkanlık sisteminin esası ve temeli, bizim derdimiz daha yüksek oy almak