Kamuda Çalışan Taşeron Düzenlemesi

''Haber Ankara Hukuk Köşesi''nde Avukat Özkan Ertekin, günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız konularla ilgili hukuki bilgilendirmelere devam ediyor.


Kamuda Çalışan Taşeron Düzenlemesi

HABER ANKARA / ÖZEL HABER -  ''Haber Ankara Hukuk Köşesi''nde Avukat Özkan Ertekin, günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız konularla ilgili hukuki bilgilendirmelere devam ediyor.     Av.Özkan Ertekin ile,  ''Kamuda Çalışan Taşeron Düzenlemesi'' konusunda konuştuk. İşte Ertekin'den aldığımız yanıtlar:  
KAMUDA(KAMU İDARELERİ, BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ) ÇALIŞAN 740 BİN TAŞERON ÇALIŞAN, ASIL VE/YA YARDIMCI İŞ GÖZETİLMEKSİZİN KADRO HAKKINI ELDE ETMEK ÜZERE   Kamuda çalışan yardımcı işler de çalışanlar da kadro hakkını elde etmek üzere. Düzenleme le kadrosuz tek bir taşeron işçi kalmayacak. Üstelik çalışmalarına aynı çalıştıkları yerde devam edecekler.
Kadroya alma kamudaki sadece asıl işlerde çalışanları değil aynı zamanda adalet ve eşitlik gereği gerekçesiyle yardımcı işlerde çalışanları da kapsayacak. Bunun neticesinde de asıl ve/ya yardımcı iş fark etmeksizin kamudaki tüm çalışanlar kadro hakkını elde edecek.
Kadroya alınma (bu kadroya alınma aşama aşama olmak üzere ve ilk aşamada 150-200 bin kişi) ile diğer işçilere tanınan tüm özlük haklardan kadroya alınan asıl ve yardımcı işlerde çalışan işçiler de yararlanmış olacaklar.
Kadroya alınma usulü, bordrolama usulü vs. devam eden süreçte netlik kazanacak.
Taşeron işçilerle ilgili yasa tasarısı (Maliye Bakanlığı şu an çalışmaları yürütmektedir) birkaç haftaya kadar Meclise gönderileceği düşünülmektedir.
Yasa ile taşeron firmada çalışanlar, kamuda "özel sözleşmeli personel" statüsünde istihdam edilecekler. Bu kapsamda çalışacaklarla ilgili yeni istihdam edecekleri pozisyonun kapsamı, çalışma koşulları, mali ve sosyal hakları ve yükümlülükleri düzenlenecek.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalışanlar kapsama girecek ancak anahtar teslim götürü hizmet yapılıyorsa, kaç personelin çalışması gerektiği sözleşmede belirtilmemişse burada çalışan taşeronlar kapsama girmeyecek olup bu ayrıntıya dikkat çekmek istiyoruz.
Güvenlik, temizlik personeli gibi yardımcı personel ile Bakanlıklarda, üniversitelerde yardımcı hizmetlerde çalışanlar, kamu idarelerinde hemşire, ofis görevlisi gibi asıl işleri yapanlar düzenlemeden yararlanacak.  
1 KASIM 2015 ÖNCESİ İŞE GİRMİŞ VE ÇALIŞMAYA DEVAM ETME ŞARTI İLE KADRO HAKKINDAN YARARLANILABİLECEK

Kapsama girecek çalışanların 1 Kasım 2015'ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması şartı aranacaktır. Ayrıca bu kişiler devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Yine, emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.
Tam zamanlı çalışan yararlanabilecek olup kısmi (part time) çalışanlar bu düzenlemeden yararlanamayacaklar  

SINAV YAPILACAK


Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3, 6 ay gibi geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Sınavın ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Taşeron işçiler atanmaları halinde geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak. Belediye ve il özel idarelerinde kapsama dahil olacak taşeron personel, bu kurumların şirketlerinde istihdam edilecek.


KADROYA GEÇME TALEBİ YASANIN ÇIKMASINDAN İTİBAREN 1 AYLIK SÜREYE TABİ TUTULACAK


Kapsama giren çalışanlar, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumlar tarafından başvuru şartları ve devlet memuru olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacaktır. Kamu kurumları yeni çalışana ihtiyaç duyacak olursa ilgisine göre Maliye veya İçişleri Bakanlığına bu ihtiyacı bildirebilecek.


KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL “ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL” STATÜSÜNDE 3’ER YILLIK SÖZLEŞME İLE İSTİHDAM EDİLECEK.


Mali hakları bakımından 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel gibi memurların toplu sözleşme düzenine tabi olacaklar. Ancak, kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamındaki çalışan gibi değerlendirilecek.
Ama maaşları şuanda aldıkları aylık üzerinden verilecek.
Bu düzenlemelere ek yeni düzenlemeler elbette olabilir. Ayrıca bu düzenleme önümüzdeki süreçte netleşecek. Şuan henüz yasalaşmamış durumdadır. Saygılarımla.     Avukat Özkan Ertekin'in Eski Yazıları İçin Tıklayın:    

Tapu İptali ve Tescil İsteminin Şartları Nelerdir?

 

Arabuluculuk Ne Demektir? Arabulucu Kimdir?

 

İnsaatçı Alacağı İpoteği Nedir? Kimler İsteyebilir?

 

Doktorun Tedavide Özen Yükümü Ve Hasta Rızası

 

Ecrimisil Tazminatı Nedir? Miktarı Nasıl Tespit Edilir?

 

Yaralanmalı ve Ölümlü Kazalarda Maddi-Manevi Tazminat

 

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

 

İş Kazaları ve Haklarımız

 

Sigorta Hukukunda Hasar

 

Trafik Kazaları Ve Haklarımız