Adım Adım Yerel Yönetime!


Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir değerlendirmesinde, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” demişti. Rakamlar, Erdoğan’ın endişesini haklı çıkaran bir İstanbul tablosu ortaya koyuyor.

16 Nisan 2017 Anayasa referandumunda İstanbul’da seçmenin yarıdan fazlası “hayır” oyu kullandı (yüzde 51.35).

24 Haziran 2018’de, Cumhur İttifakı (AKP-MHP) yüzde 51 oy aldı. Bu oyların yüzde 42.7’si AKP’nin, yüzde 8.3’ü MHP’nindi.

2014 yerel seçimlerinde AKP adayı Kadir Topbaş yüzde 47 alırken, CHP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 40 almıştı.

 

Avrupa ve dünyadaki solun değişimine derin etkiler yapacak olan zaferin dört anahtarı şunlar: Jeremy gibi bir lider, Momentum, kadın genç adaylar ve güçlü ve etkin seçim manifestosu.

 

Yetenekli, genç ve genç kadın adayların varlığı partinin vizyonuna büyük bir katkı yaptı şimdi bu katkıyı doğru adaylıklar ile taçlandırmak gerekmektedir. Hepsinin konuşmaları seçmenin nabzını tutmada inanılmaz etkisi oldu ve partinin oylarının yükseltilmesinde ciddi katkısı olacaktır.  Pratik yaşam deneyimlerinden çıkarak parti manifestosunu başarılı bir biçimde anlatmaları halk tarafından defalarca ayakta alkışlanacak bir yöntem ve uygulama olacağını düşünmek gerekmektedir.

 

Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı yerel ve ulusal olmak üzere tüm seviyelerde gerçekleşmelidir. Mekanizmalar anlık ve tek seferlik olmamalı, sadece görüş alışverişini kapsamamalıdır. Gençlerin dâhil olduğu süreçler tek bir danışma ve kamuoyu yoklaması şeklinde olmamalıdır. Gençlerin karar alma süreçlerinin daimi bir parçası olması sağlanmalıdır. Gençlerin katılımının güçlendirilmesi için yeni medya gibi yenilikçi ve genç dostu modeller geliştirilmeli ve kullanmalıdır. Gençlerin hareketliliğinin her koşulda maddi ve sosyal haklar çerçevesinde desteklenmesi için çalışmalar yürütülmelidir.

 

Gençlik meclislerinin ve gençlik sivil toplum örgütlerinin kamu karar alma süreçlerindeki yetki ve temsiliyetleri artırılmalı, işlevleri geliştirilmelidir. Gençlerin siyasi katılımlarının arttırılması için mekanizmaların geliştirilmesi, gençlerin yerel ve ulusal siyasete eşit katılımlarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Üniversitelerde yönetimlerin(rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, dekan yardımcıları, fakülte genel sekreterleri) belirlenme süreçlerinde; başta öğrenciler olmak üzere üniversitede bulunan genç öğrencilerin, memurların, araştırma görevlilerinin, okutmanların, uzmanların katılımlarını sağlayacak demokratik yöntemler oluşturulmalıdır.

 

Ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı bölgelerde var olan gençlerin katılımlarını arttırabilmek için yenilikçi destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Gençlik katılımının arttırılması için gerekli karar verici mekanizmalarla ortaklaşa, sistematik bir biçimde çalışarak yaygın ve örgün eğitim kurumlarında bilgilendirme politikaları gençlik örgütleri tarafından oluşturulmalı ve aktif kullanılmalıdır.

 

Gençlik çalışması yapan kamu kurumlarına, engelli genç bireylerin erişimi tamamen sağlanmalıdır. Gençlik örgütlerinin tüm dezavantajlı gençler için erişilebilir imkânlar sunmaları için kaynak ve uzmanlık sağlanmalıdır.

 

Türkiye’de ulusal gençlik politikalarının üretilmesi ve uygulanması için kullanılan bütçe konularında gençlere yönelik faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımına uygun mekanizmalar kurulmalı, bilgi edinme kanunun bu alanda kullanımı teşvik edilmeli ve şeffaflık sağlanmalıdır. Gençlerin, gençlik çalışanlarının ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimler ve valilikler bünyesinde gençlikle ilgili konularda karar alma süreçlerinde dâhil olabilmeleri için katılım mekanizmaları kurulmalıdır

İçinden geçilen koşullar dikkate alındığında, 31 Mart 2019 yerel seçiminin esas noktası;

Genç...Gençlik..Gelecek..

 

Muratcan Işıldak

muratcanisildak@gmail.com