Konkordato!


Borçlarını vadesinde ödeyemeyecek durumdaki şirketler veya bireyler iflâs anlaşması (konkordato) ilan edebiliyor. Bu durumda aslında , “Borcum var ama bir müddet bana dokunmayın” diyorlar. Kabul edilirse, hiçbir alacaklı, geçici bir süre borçluya dokunamıyor. Devletimizin sağladığı güzel bir destek. Lakin dikkat, kefiller açıkta ve süreci suiistimal edenler (sahte konkordatocular) çoğalıyor. Devletin borçlulara gösterdiği iyi niyetin suiistimal etmeyin. Konkordato size verilmiş bir süre. Eğer borçları ödeme niyetiniz yoksa kimseyi kandırmayın. siz hayatınızı rahat rahat sürdürün diye, ekonomimiz zarar görmesin. Borçlu veya alacaklı konkordato için şirketin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmak zorunda. Dilekçe ve şirketin bilançosuyla yapılan başvuru mahkemenin inceleme sürecini de başlatıyor.

İşleyiş sürecine baktığımız vakti ;

Başvuru: Konkordato ilan edecek kişi veya şirketler Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ön projesini, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri, alacaklılar listesini ve finansal analiz raporlarını sunar.

Süreç: Mahkemeler şirketlere genellikle 3 ay süre veriyor. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici süresi en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici süre beş ayı geçemiyor. Bundan sonraki adım kesin süre safhası. Mahkeme, kesin süre hakkındaki kararını geçici süre içinde verir. Kesin süre hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılırsa borçluya bir yıllık kesin süre verilir. Zorluklar devam ediyorsa komiserin raporu ve talebiyle kesin süre en fazla 6 ay daha uzatılabiliyor. Yani tüm konkordato süreci en fazla 2 yıl 5 ay sürüyor.

Konkordato başvurusunun en önemli unsuru ‘Konkordato Ön Projesi’ ;

● Borçlunun borcunu hangi oranda veya vadelerde ödemeyi öngördüğü,

● Alacaklıların alacaklarını hangi oranda veya vadede elde etmelerinin amaçlandığı,

● Borcun ödenmesi için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler ve sermaye artırımı,

● Kredi temini gibi borcun ödenmesinde kullanılacak yöntemlere yer verilmelidir.

Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.
1-Adi Konkordato
2- İflastan Sonra Konkordato
3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması,.

 

Sonuç: İşler yolunda gider ve şirket finansal güç kazanırsa ticari hayatı devam eder. Ancak aksi durum söz konusuysa süreç iflasa doğru gider. Konkordato süresinin ilanından sonra borçlu şirket, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez.

İçlerinden, dövizdeki artışa bağlı olarak ödeme güçlüğü nedeniyle zora girip, borçlarını yeniden yapılandırarak bu girdaptan çıkmak isteyen dürüst tüccarların can suyu oldu.

Ticaret eşit kişilerin yapacağı iştir ; nitekim zorba devletlerin içinde en sefil, en kötüsü de hükümdarı ticaretle uğraşan ülkedir. Çünkü bu derecede saygın kişiler çeşitli ayrıcalıkları avuçlarının içine almakta güçlük çekmezler.
Montesquieu

 

Muratcan Işıldak

muratcanisildak@gmail.com