Günlerden 8 Nisan 1971! 


Bugün Günlerden 8.Nisan 1971, farklı ülkelerden Romanlar Londra’da bir araya gelmiş, ayrımcılıkla mücadelede işbirliğini teşvik etmek, Romanların sorunlarını tartışmak üzere ilk kez Uluslararası Roman Kongresi toplanmıştır. 1978 yılında 2. Dünya Roman Kongresi 26 ülkeyi temsilen katılanlarla 60 delege ve ek gözlemciyle gerçekleşmiştir.

Dünya Romanlar Günü tek başına Roman kültürünü kutlamakla sınırlı olmayıp Roman vatandaşlarımızın hayatın her alanında yaşadığı baskı ve dışlanmışlık konusunda farkındalık yaratıldığı, birlik ve mücadelenin, yan yana bir arada yaşayabilmenin vurgulandığı bir gündür. Bu gün, ayrımcılığa karşı hareket etmek, politikalar geliştirmek, birlik ve dayanışmanın gücünü ortaya koymak açısından manidardır.

"Eşitlik başta olmak üzere temel hakların korunması gelişmiş demokrasilerin köşe taşlarından birisidir.  Ancak, Roman toplumu, hala bu haklardan tam olarak faydalanamamaktadır.  

Roman toplumları sadece önyargılardan, ayrımcılıktan ve ötekileştirilmekten zarar görmemekte, çoğu zaman temiz su, hijyen ve gıda gibi temel unsurlara bile erişememektedir.  

Roman halkının %80'i yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır.  Bu tür durumlar ilk olarak Roman halklarını etkilerken, aynı zamanda demokratik toplumluğumuzun üzerinde bir leke olarak görülmektedir.

Bu yüzden Uluslararası Roman Günü, Roman halkına karşı ayrımcılıkla mücadele adına yapılan olumlu çalışmaların geliştirilmesi ve bunların bütünleşmesine teşvik edilmesi için bir fırsat sunmaktadır.  Başta eğitim olmak üzere son zamanlarda bazı olumlu gelişmeler görülmüş olsa da hala yapılması gerekenler vardır.

Bu görev ancak, her aşamada birlikte çalışırsak başarıya ulaşacaktır.  

Bu sebeple, Roman halkının kamusal alana katılımına ve burada temsil edilmesine de katkıda bulunarak, bu görevi üstlenmeleri ve Roman halkına yapılan ayrımcılık ve ötekileştirmeyle mücadele konusunda gerçek anlamda faaliyet göstermeleri noktasında çağrıda bulunanlara selam olsun!

Romanlar uzun süredir eşitsizliğe maruz kalmış, toplumdan dışlanmış ve ötekileştirilmiştir. Avrupa’da %17'lik ortalama risk seviyesiyle karşılaştırıldığında, Roman halkının %80'i yoksulluk riskiyle karşı karşıyadır. Roman halkının entegrasyonu için ulusal stratejiler geliştirmeleri yönünde çağrıda bulunmuştur birçok ülke ve bu konu ile alakalı Avrupa Birliğinde kurulan  Komisyon bu stratejilerin uygulaması üzerine yıllık olarak rapor vermektedir.  Fakat ülkemizde Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilli Sayın Özcan Purçu’nun sunmuş bulunduğu “8.Nisan Dünya Roman Günü teklifi” ise maalesef kabul görmemiştir.

Roman halkının tarihi ve kültürü, zengin kültürel mirasımızın ayrılmaz bir parçasıdır.  Eşit muamele görmek ve ülkemizin vatandaşı olmanın getirdiği tüm haklardan faydalanmak Roman toplumlarının hakkıdır.  Günün sonunda, korumasız azınlıkları topluma nasıl dâhil ettiğimiz ileri demokrasimiz için önemli bir sınav olacaktır."

8 Nisan matem günüdür ve o acıların bir daha yaşanmamasını dilerim… Göstermelik eylem planları ile değil kalkınma hedefli ve Yurttaşlık anlayışı ile kucaklayıcı çalışmaların olmasını dilerim.

Bu yolda hayatını kayıp edenleri, Rahmet ve Saygı ile anıyor, Hak mücadelesi verenleri selamlıyorum! 

Muratcan Işıldak

muratcanisildak@gmail.com