Ülke Birliğinin En Önemli Kaynağı, Kültür Zenginliğimiz


Hababam Sınıfı izliyordum bu sabah.

Mahmut Hoca ne güzel söylemiş 'okul her yerdir' diye. Ne demişti: “Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan, öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaşmaktır."

Bazı kimseler türküden hiç hoşlanmazlar. En tanınmış halk ozanlarımızı bilmezler. Çünkü bunlar, Anadolumuzu, Anadolu insanımızı bilmezler. Anadolumuzun sayısız medeniyete eşlik ettiğini bilirler ama aynı topraklardaki bizim insanımızın neler yarattığını bilmezler. Bunlar, kendi öz kültürlerine bu denli yabancı dururlar. Fakat bütün dünya kültürlerini, o arada müziklerini de bilirler.

İnsanın kendi öz kültürüne yabancılaşması, dahası onu küçümsemesi çok acı bir şeydir.

Oysa Anadolumuz çok zengin bir halk kültürü geleneğine sahiptir ve bu kültür küçümsenecek bir kültür değildir. Tam tersine övünülecek bir kültürdür. Çünkü bu denli zengin bir halk kültürü dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur.

Halk ozanlarının önemi

Bu kültürün içinde Anadolu halk ozanlarının çok önemli ve çok büyük bir yeri vardır.

Çünkü geçmişte de günümüzde de halk ozanları hep tarih azmışlardır. Eğer bir yazılı geleneğiniz olmasaydı –ki bu geleneğimiz de yenidir- sadece Anadolu halk ozanlarının eserleri bile tarihimizi yazmamıza yeterdi. Çünkü her halk ozanı, yaşadığı dönemin en ciddi tanığı olmuştur.  Halk ozanları, yaşadıkları dönemleri, en yalın ve en gerçekçi biçimde dile getirmişlerdir. Gerektiğinde direnmiş, gerektiğinde gönül adamı olmuşlardır. Baskı varsa, onu, onlar anlatmışlardır. Zulüm varsa, kıyım varsa, kırım varsa, onları, yine onlar çok açık söylemişlerdir. Kırılmadan, bükülmeden, eğilmeden direnmişler; meydan okumuşlardır. Hapisleri, zindanları ve idam sehpalarını göze alabilme yürekliliğini gösterebilmişlerdir. Ama aşk varsa, meşk varsa, onları da yine onlar en içli duygularla dillendirmişlerdir. Çünkü onlar, hem bir dava adamı, hem de bir gönül adamı olmuşlardır. Bu, geçmişten günümüze dek hep böyle olmuştur; gelecekte de böyle olacaktır.

 

Pir Sultan Abdal

İşte pirler piri Pir Sultan Abdal… Bu büyük halk ozanı… Hem insafsız ve vicdansız bir baskıyı, hem çok haklı bir mücadeleyi ve meydan okumayı, hem de birliği, dostluğu ve kardeşliği türküleştirmiştir. “Gelin canlar bir olalım” diyen O’dur. “Üç deme söyle, içinde ŞAH geçmezse seni affederim” diyen Hınzır Hızır Paşa’ya meydan okuyan da O’dur. Üç demesinde de inadına “ŞAH” vurgusunu yapan da O’dur. “Sizde ŞAH diyeni öldürürlerse/ Ben de bu yayladan ŞAH’a giderim” diyen de yine O’dur. “Yürü bre Hızır Paşa/ Senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın / O da bir gün devrilir” diye haykıran da yine O’dur.

 

Yunus Emre

İşte Yunus Emre… Derviş Yunus… O sevdirdir bizi birbirimize… yetmil iki millete bir bakmayı O öğretti bize… Hoşgörüyü O rehber etti bize… Sevgi deyince O gelir aklımıza…

O, sevgi ateşimizin kaynağıdır… Doğruluk, dostluk, kardeşlik, iyilik, eşitlik, ilim, güven, sabır deyince yine O’nu hatırlarız en önce… Öz dilimizin büyük ustasıdır O… Büyük bir kültür adamıdır O… Üstat bir ozandır... Gönül adamıdır… “Kin”den başka kimseye kin tutmamıştır O… Biz de O’ndan öğrendik kin tutmamayı…

Yüzyıllardır, “Biz kimseye kin tutmayız/ Ağyar dahi dosttur bize” dedik, O’nunla… Çünkü biz birlikte yaktık ağıtlarımızı…

Birlikte söyledik demelerimizi… Birlikte kurduk hayallerimizi… Umutlarımıza yeni fidanları da yine hep birlikte dikti… Acı günümüz oldu… Ama acı günümüzde de kara günümüzde de bir ve birlik olduk. Çünkü hep bir olduk, diri olduk, iri olduk…

Hep kardeş olduk, karındaş olduk… Musahip olduk… Can olduk; can cana durduk…

Dost olduk; yan yana durduk… Biz bu can cana duruşu, biz bu yan yana duruşu hep Anadolu halk ozanlarının türküleriyle güçlendirdik. Onlar, hep, her açıdan esin kaynağımız oldular.

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan…

Muratcan Işıldak

muratcanisildak@gmail.com