Torba Kanunu Kabul Edildi

Torba Kanunu Kabul Edildi

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan, çeyiz hesabı, doğum yardımı, konut hesabı ve devlet katkısı ve 47 bin öğretmen alımına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanunu kabul edildi ve kanunlaştı.

28 Mart 2015 - 14:46

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan, çeyiz hesabı, doğum yardımı, konut hesabı ve devlet katkısı ve 47 bin öğretmen alımına ilişkin düzenlemeleri de içeren torba kanunu kabul edildi ve kanunlaştı.

TBMM Genel Kurulu'nun 84. birleşimi saat 14.00'te yoklamasız açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yönetti. Kamuoyunda torba kanunu olarak bilinen "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülerek kabul edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde eklendi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edildi. Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden müstesna olacak.  
ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİGAT

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Yoklama neticeleri, yoklama yerinde yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan “yoklama fişi” ile de kayıt altına alınabilecek.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi’nden yapacağı mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret tarifesinin tespiti de dahil olmak üzere ekspertiz ücretinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin görüşleri alınarak yönetmelikle düzenlenecek.  
ÖDENEK EKLEMEYE MALİYE BAKANI YETKİLİ OLACAK

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 2 milyar TL'ye kadar nakit kaynak aktarmaya veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye bakan; nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 1 milyar TL'sine kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’si Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki indirimler kapsamında yer alacak. Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak.          

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Çankaya’nın yeni parkları halkın hizmetinde
Çankaya’nın yeni parkları halkın hizmetinde
Mamak’ta kapımda spor coşkusu
Mamak’ta kapımda spor coşkusu