Her 100 Liranın 17 Kuruşu Sinemaya
Mert Can Duman

Mert Can Duman

Her 100 Liranın 17 Kuruşu Sinemaya

20 Aralık 2019 - 13:25

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) her yıl açıkladığı Hanehalkı Tüketim Harcamaları İstatistiklerine göre 2018 yılında bir bireyin 100 liralık tüketim harcamasının ortalama 62,2 lirası beslenme, barınma ve ulaştırma harcamalarına ayrılıyor. Ülkemizde bölgeler itibarıyla harcama kompozisyonuna baktığımızda ise ülkemizin batısında yer alan şehirlerde yaşayan bireylerin konut ve kira harcamalarının tüketim harcamaları içerisinde ilk sırada yer aldığının görürken ülkemizin doğusundaki illerde ise barınma harcamalarının yerini beslenme harcamalarının aldığını görüyoruz.

2018 yılı itibarıyla ülkemizde yaşayan ortalama bir bireyin tüketim harcamaları içerisinde eğlence ve kültür harcamalarına ayırdığı pay ise yalnızca %2,9. Yani diğer bir deyişle, ortalama bir birey her yıl yapmış olduğu 100 liralık tüketim harcamasının 2,9 lirasını eğlence ve kültür alanına ayırıyor.

TÜİK’in yine yıllık olarak yayınladığı bir diğer istatistik olan Kültür Ekonomisi İstatistiklerine göre ise ortalama bir hanehalkının 2018 yılında yapmış olduğu toplam kültür harcamasının %25,8’lik kısmı televizyon ve TV yayın giderlerine, %16,5’lik kısmı kitap, dergi ve gazete harcamalarına, %6’lı kısmı ise sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere ayrılıyor.

TÜİK’in yayınladığı Hanehalkı Harcama İstatistikleri ile Kültür Ekonomisi verilerini bir araya getirdiğimizde ise bir bireyin yıllık harcama kompozisyonuna daha derinden bir inceleme yapma imkânı bulabiliyoruz. Öyle ki, ortalama bir hanehalkı bir yıl içerisinde yapmış olduğu 100 liralık tüketim harcamasından sinema, tiyatro, konser vb. etkinliklere yalnızca 17 kuruş ayırabiliyor. Yine aynı veriler ışığında aynı bireyin kitap, dergi ve gazete harcamalarına ise 62 kuruş ayırabildiği sonucuna varıyoruz.

Bu haftaki buluşmamızda hazır değinmişken 2018 yılına ilişkin Kültür Ekonomisi verilerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 yılında ülkemizde kültür harcamaları bir önceki yıla göre %23,4 artarak 54,4 milyar TL’ye yükselirken kültür harcamalarının toplam gelir içerisindeki payı %1,5 olarak gerçekleşti. Kültür alanında genel devlet kültür harcamaları içerisinde en yüksek payı %35,9 ile mimarlık alanındaki harcamalar alırken kültürel sektörlerdeki girişimlerin %39,8’lik kısmının da mimarlık alanında faaliyet göstermesi dikkat çekti. Kültürel sektörlere faaliyet alanları itibarıyla baktığımızda, mimarlık alanını %15,6’lık pay ile yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri izledi.

2018 yılında girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin ülkemize sağladığı katma değer katkısı bir önceki yıla göre %5,7 artarak 9,3 milyar TL olurken katma değer katkısının %23'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama alanında oldu.

Bu haftaki buluşmamızı kültürel dış ticaretimizin görünümüyle sonlandıralım. 2018 yılında ülkemizin kültürel mal ihracatı %37,9 artış gösterirken kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %4,2 oldu. Kültürel mal ihracatımız içerisinde %73,5 paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2018 yılında 25 milyar TL’ye erişti.

Güzel bir hafta olsun.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar