Küresel Siyaset İdeolojisi
Muratcan Işıldak

Muratcan Işıldak

Küresel Siyaset İdeolojisi

05 Ekim 2016 - 23:37

Yeni Dünya düzeni küreselleşme bağlamında evrensel bir ideoloji olarak gelişmekte olan ülkelere dayatılmaktadır. Dayatılan küresel siyaset ideolojisinin hedefi, güçlü ülkelerin ve uluslararası sermayenin arzuladıkları veya uygun gördükleri bölgelerdeki ülkelerde serbest yayılmalarına olanak sağlamaktır. Bu bağlamda, söz konusu hedefin gerçekleşmesine karşı olan güçleri ve söz konusu bölgelerdeki ulusal egemenleri kuşatmak veya eritmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde İMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve benzeri ekonomik veya siyasi niteliklere sahip uluslararası kurumlar önemli ve etkili roller üstlenmektedir. Küresel dünya düzeni, emperyalist ideolojinin geçmişte yaygın olan sömürgecilik anlayışının yerine ikame edilmiş bir ideoloji olarak tüm ülkelerde taraftar bulmuştur.

Dayatılan küresel ideoloji; siyasal küreselleşme, ekonomik küreselleşme ve kültürel küreselleşme şeklinde ve paralel bir şekilde gelişmektedir. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerin siyasal yapılarını ve dış politikasını önemli boyutlarda etkilemektedir. Küresel ideoloji bir taraftan partilerin yapılanmalarını etkilerken; diğer taraftan o ülkenin iç ve dış politikalarının yapılanmasında ve uygulanmasında ‘’bağımlılık ‘’ veya ‘’ bağımsızlık ‘’ duruşları arasında seçim yapılmasında bir mihenk taşı olarak etkili olmaktadır.

Belirlenmiş küresel bir ideolojiye bağlılık, ülkeleri kendi kararını vermekten mahkum bıraktığı gibi aynı zamanda bu ülkelerin başarısız olmalarında ve sürekli büyük ülkelere bağımlı olmalarında büyük rol oynar. Küresel ideoloji ve onun pratiği, ekonomiye ve siyasete yeni bir kültürü beraberinde getirmekte; siyaset ve politika aktörlerinin politikalarını belirleme, stratejilerini hazırlama karar alma ve hareket etme aşamasında uymaları gereken yeni bir siyasal ve ekonomi mantığı edinmelerini zorunlu kılmaktadır.

Tüm ülkeler ve siyasi partiler böylesi bir dayatmayla karşı karşıyadır. Özellikle siyasi partilerin amacı kendi ülkesinin refahı ve huzuru için çalışmaktır. Bu sebeple siyasal yapılanmada hedeflerin yeniden tanımlanması ve siyasi partilerin kendi yapılanmaları da gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu hedeflerin başında küresel ideolojinin ihmal ettiği çevre konusuna eğilmek, halkın yoksul kesiminin de kendini ilgilendiren kararların alınmasında söz sahibi olmalarını sağlamak, demokrasiyi ve yaratılan katma değerin adil dağılımını sağlayacak düzeni geliştirmek, sağlık ve eğitim sorunlarını çözmek, işsizliği azaltarak herkesin iş sahibi olmasını sağlamak gelmektedir. Böylesi bir yapılanmada izlenecek yol ülkeyi sürücü koltuğuna oturtmaktır. Bu amaçla küresel ideolojinin tehditlerini azaltarak fırsatlara dönüştüren ve gerekli bilinçlendirmeyi sağlayacak bir siyasal ekonomik ideolojisinin geliştirilmesi şarttır.

 

Muratcan Işıldak

muratcanisildak@gmail.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar