ABB Başkanı Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarına müteakip Tarihi Kentler Birliği Meclisi 8 Haziran 2024 Cumartesi Saat günü toplandı. Toplantıda Tarihi Kentler Birliği Meclisi Başkanı seçildi.

ABB Başkanı Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına seçildi

Türkiye’de kültürel miras bilinci ve korumacılığı çabası 90’lı yıllardan sonra Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) girişimleriyle ivme kazanmıştır. 2000 yılına girerken Avrupa Konseyi’nin başlattığı “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası ise bu çabaları yaygınlaştırmıştır. Kurulduğu günden bu yana Tarihi Kentler Birliği, tarihi kent dokularının ve kentsel - kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağladı.

Belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yapan Tarihi Kentler Birliği, tarihi ve kültürel varlıkların onarımına yönelik kaynak yaratılması, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu plan ve proje kurulları olan KUDEB’lerin oluşturulmasına yönelik büyük kazanımlara öncülük etti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarını takiben Tarihi Kentler Birliği Meclisi'nin toplanacağı açıklanmıştı. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 12.00'de İstanbul'da toplanan Meclis, yeni başkan için seçim yaptı.

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANI ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ OLDU

Birlik Başkanı’nın gizli oyla seçimi için toplanan Meclis üyeleri aynı zamanda;

  • Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri: Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile Kâtip Üyelerin Gizli Oyla Seçimi
  • Birlik Encümen Üyelerinin Gizli Oyla Seçimi
  • Plan ve Bütçe Komisyonu Kurulması ve Komisyon Üyelerinin Seçimini gerçekleştirdi.

1000’e yakın üyesi olan Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildi. Rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oy alırken ABB Başkanı Yavaş ise 495 oy alarak toplamda 274 oy farkla Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi.

Görüşülen konular ise şöyle sıralandı;

  • Üyelik Taleplerinin Görüşülmesi
  • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamında Sosyal Denge Tazminatı
  • Ödenebilmesi İçin Başkana Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi
  • 5187 Sayılı Basın Kanunu Kapsamında Tarihi Kentler Birliğince; Süreli ve Süresiz Olarak Çıkartılan Tüm Yayınlar İçin
  • Birlik Tüzel Kişiliğini Temsilen Birlik Başkanının Yetkilendirilmesi
  • Birliğin 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabına ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi
  • Birliğin 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi yapıldı.
Kaynak: Haberankara.com
SONRAKİ HABER