ANASAYFA Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel dönüşüm kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL verilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel dönüşüm kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL verilecek

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde İstanbul ili için kentsel dönüşüm kapsamında kişilere toplamda 700 bin TL ve 700 bin TL hibe verileceği ifade edildi.
yazar
Sinem GÜVEN
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel dönüşüm kapsamında 700 bin TL hibe ve 700 bin TL verilecek

Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan karar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verileceği ifade edildi. Bu kapsamda evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise 100 bin TL karşılıksız kira desteği, dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL’ye kadar hibe, 350 bin TL’ye kadar kredi verileceği öğrenilmiş oldu.

İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince İstanbul İlinde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında hibe, kredi ve tahliye desteğini kapsayan yapım için yardım verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Banka: Başkanlıkça bu Karar kapsamında yapılacak işlemler için mali hususlarda protokol yapılan bankayı,
ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığını,
d) Geri ödemesiz dönem: Ruhsat tarihinden itibaren borçlunun herhangi bir ödeme yapmadığı ve kredi borçlanma sürelerine dahil olmayan 24 aylık dönemi,
e) Güncelleme dönemi: Kredi borcunda meydana gelecek yıllık artışı belirlemek üzere güncelleme oranının uygulandığı her yılın ocak ayını,
f) Güncelleme oranı: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen yıllık değişim oranının
yarısını,
g) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların maliklerini,
Hibe: 6306 sayılı Kanun kapsamında konutunu/işyerini yapmak isteyen hak sahiplerine Türk Lirası cinsinden verilecek karşılıksız nakdi yardımı,
h) İdare: İlçe belediye başkanlıklarını,
1) Kredi: 6306 sayılı Kanun kapsamında konutunu/işyerini yapmak isteyen hak sahiplerine Türk Lirası cinsinden verilecek yapım kredisini,
i) Tahliye desteği: Bağımsız bölümleri kullanan gerçek veya tüzel kişilerin tahliyesini sağlamak amacıyla Türk Lirası cinsinden verilecek karşılıksız nakdi yardımı,
ifade eder.

Yapım için yardım verilmesine ilişkin esaslar

MADDE 3-(1) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapının bulunduğu parselde ruhsat alınması ve kat irtifakı kurulması sonrası gerçek veya tüzel kişilere, bu Karar uyarınca talep etmeleri halinde, aynı Kanun kapsamında yapacakları yeni yapılar için mevcut yapıda sahip oldukları ve idarece tespiti yapılacak olan konut ve işyerlerine yapım için yardım verilebilir.
(2) Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden faydalanılamaz.
(3) Riskli yapının bulunduğu parsellerde 1/4/2023 tarihinden önce yeni yapıya ait yapı ruhsatı düzenlenmiş ise yapım için yardımdan faydalanılamaz.
(4) Yapım için yardımdan faydalanacak yapının ferdileşmemiş kooperatif olması halinde, kooperatif Üye listesi ve riskli yapıdaki mevcut bağımsız bölüm sayısı esas alınır.
(5) Hak sahibine bir konut için 700.000 TL'ye kadar hibe, 700.000 TL'ye kadar kredi, bir işyeri için 350.000 TL'ye kadar hibe, 350.000 TL'ye kadar kredi, diğer her bir konut için 1.400.000 TL'ye ve diğer her bir işyeri için de 700.000 TL'ye kadar kredi verilebilir. Ayrıca hak sahibi, satış veya 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak pay satışı işlemi ile edineceği taşınmaz için payı satılan hak sahibinin kullanacağı hibe ve krediyi kullanabilir.

Alınan bu karar 23 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Anne babalar dikkat! Bu besinler çocuklarda boy uzamasını sağlıyor

Anne babalar dikkat! Bu besinler çocuklarda boy uzamasını sağlıyor