Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

Adalet Bakanlığı CTE memur alımını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı CTE memur alımı için araştırmalar devam ederken başvuru tarihi ve şartları da merak edilenler arasında yer aldı. CTE memur alımı hakkında merak edilenleri derledik.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

İstihdam sağlayan bakanlıkların açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü'ne memur alımı yapılacağı bildirildi. Adalet Bakanlığı, farklı pozisyonlarda olmak üzere çok sayıda memur alımı yapacağını duyururken CTE, sözlü sınav ve mülakat ile 7 ve 9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklama ile beraber ''Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?'' sorularına yanıt aranırken adalet sistemine katkıda bulunmak ve kamu hizmeti yapmak isteyen adaylar için CTE personel alımı detayları Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede ''Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuruları ne zaman? CTE personel alımı ne zaman başvuru şartları neler, hangi pozisyonda memur alımı olacak?'' sorularına da yanıt aranmaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI CTE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi pozisyonu için alım yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakatla 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını 24 - 28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri istenirken “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacağı ifade edildi. Genel şartlar ise şöyle;

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru tarihi ve şartları nedir?

 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28.06.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 • 2022 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak gibi şartların yer aldığı ifade edildi.
SONRAKİ HABER