ANASAYFA Gündem Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik duyuruldu.
yazar
Sinem GÜVEN
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

21 Kasım tarihli Resmi Gazete kararnamesinde, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 155

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "ve sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Bakanlıklara Bağh, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 158 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Göç alanına" ibaresi "Başkanlığın görev alanına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Göç alanına" ibaresi ile (h) bendinde yer alan "göç alanına" ibaresi "Başkanlığın görev alanına" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

" ı) Entegre sınır yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Sınır yönetimi alanında görevli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.

j) Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek."

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 161 inci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş; ikinci fıkrasının (ç) bendinin (6), (8), (10) ve (12) numaralı alt bentlerinde yer alan "Göç" ibareleri ile (9) numaralı alt bendinde yer alan "göç" ibaresi "Başkanlığın görev" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (f) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "göç konularında" ibaresi "Başkanlığın görev alanına giren konularda" şeklinde değiştirilmiştir.

"d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü."

"d) Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü:

1) Sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

2) Sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi oluşturmak ve ortak risk analizi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

3) Sımr yönetimine ilişkin konularda ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibi ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek.

4) Sivil hava meydanları, limanlar ve sımr kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, mevzuatın uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan sorun ve tereddütlerin giderilmesine yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.

5) Sınır yönetimi alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

6) Sımr yönetimi alanında kurumlararası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturmak, buna yönelik olarak gerekli ağ cihazlarını, bilgi sistem altyapısını ve bilişim sistemlerini tedarik etmek, kurmak ve işletmek.

7) Sınır aşan suçlar alanında çalışmalar yapmak.

8) Sınır kapılarının açılış ve kapanışına ilişkin iş ve işlemlerin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

9) Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda raporlar hazırlamak ve yayımlamak.

10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 163 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan "göç" ibareleri ve (f) bendinde yer alan "göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması" ibaresi "Başkanlığın görev" şeklinde, üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "göç konuları" ibaresi "Başkanlığın görev alanına ilişkin konular" şeklinde ve (e) bendinde yer alan "Göç" ibaresi "Başkanlığın görev" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 164/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Göç alanında" ibaresi "Başkanlığın görev alanında" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "göç alanına" ibaresi "Başkanlığın görev alanına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onüçüncü Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

screenshot-36.png

screenshot-37.png

screenshot-38.png

screenshot-39.png

screenshot-40.png

İhdas edilecek olan kadrolar ise yukarıda verilen tablo ile birlikte vatandaşlara duyuruldu.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartıalım *
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 100. yılı için konser düzenlendi!

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in 100. yılı için konser düzenlendi!