ANASAYFA Gündem İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak!

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına göre bakanlık tarafından toplamda 1608 personel alımı yapılacağı ifade edildi.
yazar
Sinem GÜVEN
İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Bakanlık personel alım ilanını yayımladı! 3 Nisan tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ilanlarına göre İçişleri Bakanlığı tarafından farklı kadrolarda toplamda 1608 personel alımının yapılacağı duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIM İLANINI DUYURDU!

Yapılan açıklamalara göre; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında alımlar gerçekleştirecek.

Bununla birlikte ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

ALIMI YAPILACAK OLAN KADROLAR DUYURULDU!

İlana göre bakanlık tarafından gerçekleştirilecek personel alımları hakkında kadrolar şu şekilde verildi;

Yayımlanan ilanda kadroların hangi iller üzerinden alınacağına dair dağılımlar da duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Verilen pozisyonlar için başvuru yapmak isteyen kişilere gerekli olan başvuru şartları şu şekilde duyuruldu;

Genel Şartlar:

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve öze! şanlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Karan'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(e) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine görekazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları içinKPSSP94 puan türünden en az 6Ü ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda, bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde bulunmak,

3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkezZtaşra) ve,'veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puam en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

BAŞVURULAR NİSAN AYINDA BAŞLIYOR!

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılacaktır.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Uzman doktordan umut verici açıklama! Kanser tedavisinde başarı oranları yüzde 80’e çıktı

Uzman doktordan umut verici açıklama! Kanser tedavisinde başarı oranları yüzde 80’e çıktı