ANASAYFA Gündem Jandarma Genel Komutanlığı 29 işçi alım ilanını duyurdu!

Jandarma Genel Komutanlığı 29 işçi alım ilanını duyurdu!

Bugün Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre toplamda 29 işçi alımının yapılacağı öğrenildi.
yazar
Sinem GÜVEN
Jandarma Genel Komutanlığı 29 işçi alım ilanını duyurdu!

4 Aralık tarihli Resmi Gazete ilanlarına göre Jandarma Genel Komutanlığı tarafından toplamda 29 işçi alımı yapılacağı öğrenildi. Konu hakkında yapılan açıklamalarda başvuru yapacak olan kişilerin sağlaması gereken şartlar ve başvuru detayları hakkında da bilgilendirme yapıldı. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 29 İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

Farklı kadrolardan yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyen kişiler için sağlanması gereken nitelik ve şartlar şu şekilde verildi;

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yayımlanan bu nitelikler kapsamında kişilerin yapacakları başvuru şartları da ayrıyeten şu şekilde duyuruldu;

Genel Başvuru Şartları 

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

Özel Başvuru Şartları 

a. Başvuru yaptığı meslek kolunda görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

b. Başvurusunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 36 yaşını doldurmamış olmak,

c. Ekli listede belirtilen pozisyonların hizasında belirtilen şartlara haiz olmak,

ç. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgesi/mesleki yeterlilik belgesinden en az birine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak,

d. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

e. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak,

f. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1'inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir,

g. Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağından ilan tarihi itibarıyla Ankara'da ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Alımı yapılacak olan 29 kadroya başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04-08 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılabilmektedir.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartıalım *
Pursaklar Belediyesi Aralık ayı kültür ve sanat etkinliklerini duyurdu!

Pursaklar Belediyesi Aralık ayı kültür ve sanat etkinliklerini duyurdu!