Boşanmayı mı düşünüyorsunuz? Anlaşın!

YAYINLAMA: 02 Aralık 2023 / 14.44

Boşanmanın da evlilik kadar doğal bir olay olarak kabulü gerekir. Ancak iki süreç arasında siyah ve beyaz kadar zıt duygular, zıt bakış açıları bulunur. Evlilik kararı alınırken duyulan heyecan, aşk ve mutluluğun yerini kırgınlık, öfke ve mutsuzluk alır boşanma konuşulmaya başladığında. Hele ki bir de çekişmeli şekilde boşanıyorsanız zaten renk değiştiren hayatınızdaki beyaz sayfalar kapkara olur mahkemeye verilen dilekçelerle. Karşılıklı suçlamaların uluorta yola serildiği uzun bir yolculuk başlar hırsla. Yol kenarı tabelalarına yazılmış yaşanmışlıklarınızı giderek daha bir öfkeli ve aynı zamanda daha bir bezmiş okursunuz bu yolculukta. Bir de çocuklarınız varsa iyice ağır olur bu yolculuğun yükü.

Bu denli zorlu bir yolculuk yerine daha kısa yoldan makas değiştirerek hayatınıza devam etmek için boşanma sürecinizi anlaşmalı şekilde yürütmeniz önemli olacaktır. Tabii ki iki kişilik bir yolculukta tek başınıza yol tayininde bulunmanız mümkün olmayacaktır ancak yanyana gitmek istemeyen iki mecburi yol arkadaşı olarak yolculuğu kısaltmanın sizin menfaatinize olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısı ile boşanma konusunda kararlı olan çiftlerin, çekişmeli boşanma yerine anlaşmalı boşanmayı tercih etmeleri kara bulutların çok daha kısa sürede dağılmasını sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma hususunda bilmeniz gereken temel hukuki bilgiler ise şöyledir:

Anlaşmalı boşanma evlilik birliğinin temelden sarsıldığı hususunda görüş birliğine varan eşlerin karşılıklı anlaşmalarına dayalı boşanmadır. 

Eşlerin anlaşmalı şekilde boşanabilmeleri için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile varsa çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz. 

Anlaşmalı boşanma davası açılırken aynı zamanda mahkemeye bir protokol sunulur. Bu protokolde, tarafların boşanma iradelerinin yanı sıra, mal paylaşımı, tazminat, nafaka ve varsa çocuk veya çocukların velayeti hususlarındaki anlaşma koşulları yer alır. Davaya bakan bir avukat bulunsa dahi, anlaşmalı boşanma için yapılacak duruşmaya her iki eşin de bizzat katılması ve boşanma taleplerini ve protokol hususlarını kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir. 

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son 6 aydan beri oturdukları yerdeki aile mahkemesinde açılır. Ancak kesin yetki söz konusu olmadığından eşlerin anlaşması ile herhangi bir yer aile mahkemesinde de dava açılabilir. Duruşma anında protokol usulüne uygunsa ve tarafların boşanma iradeleri netse aynı gün tek celsede boşanma gerçekleşir. Mahkemenin boşanmaya ve şartlarına dair gerekçeli kararının kesinleşmesi ile boşanma kararı hüküm ve sonuçlarını doğurur. Kesinleşme sürecini kısaltmak için gerekçeli karardan sonra mahkemeye istinaftan feragat dilekçesi verilebilir. Anlaşmalı boşanma davaları adli tatil döneminde de görülebilir ve boşanma süreci genelde mahkemelerin yoğunluğuna göre 10 ila 60 gün arasında sonuçlandırılır. 

Av. Serhat GÜVEN ([email protected])

Haberankara.com Özel İçerik