Çin'den getirtilecek otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı

Ticaret Bakanlığı Çin'den getirilecek araçlar için ilave vergi kararını duyurdu. Bu kapsamda yüzde 40'lık bir vergiden bahsedilirken karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarih de açıklandı.

Çin'den getirtilecek otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı

Türkiye'de otomotiv sektörü gelişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. Otomobil pazarına yeni marka ve modeller dahil olmaya devam ederken Çin'den de pek çok marka ve model getirilmeye başlandı. Son olarak Çin'den getirilen otomobillerle ilgili olarak ilave vergi kararı alındı. Alınan ilave vergi kararı Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de duyuruldu.

Karar, 8 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü Cumhurbaşkanı Kararları kısmında ''İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8639)'' adıyla duyuruldu.

ÇİN'DEN GETİRİLECEK OTOMOBİLLERE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirtilecek içten yanmalı otomobillerden ilave gümrük vergisi alınacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İthalat Rejimi Kararı ve eklerinde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının korunması, yerli üretimin Pazar payının korunması, yurtiçine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlar ile istişare içerisinde yapılmaktadır.

Çin'den getirtilecek otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı

Bu kapsamda, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen bazı eşyaların ithalatında gümrük vergisi ile beraber ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmakta olup, tatbik edilen ilave gümrük vergileri ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak güncellenmektedir. Bu meyanda, yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedeflerimiz dikkate alınarak, aynı zamanda yurtiçinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Haziran 2024 tarihli ve 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerinin Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında “İthalat değerinin %40'ı veya 7.000 ABD Dolar/adetin yüksek olanı uygulanır” şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.'' denildi.

Çin'den getirtilecek otomobillere yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı - Resim : 2

Ayrıca yapılan açıklamasının devamında da ''Ticaret Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı. Kararın hükümlerini Ticaret Bakanı'nın yürüteceği ve yayım tarihinin 30'uncu gününde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

SONRAKİ HABER