ANASAYFA Gündem Başvuru için son 1 hafta! MGM sınavsız 40 personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu

Başvuru için son 1 hafta! MGM sınavsız 40 personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son ilana göre Mart ayı içerisinde toplamda 40 personel alımı yapılacağı öğrenildi. Gerekli şartlar ve detaylar öğrenildi.
yazar
Sinem GÜVEN
Başvuru için son 1 hafta! MGM sınavsız 40 personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu

Şubat ayında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre toplamda 40 personel alımının gerçekleştirileceği öğrenildi. Bu çerçevede yapılan açıklamalarda alımlar için gerekli olan kadrolar hakkında da vatandaşlara bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenildi. 

MGM MART AYINDA 40 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Yayımlanan ilan kapsamında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacağı ifade edildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler için gerekli olan şart ve detayların ise belirlendiği öğrenildi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Kadrolar için duyurulan genel başvuru şartları MGM tarafından şu şekilde duyuruldu;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

Bunların yanı sıra özel başvuru şartları da Kariyer Kapısı üzerinden duyuruldu. Bununla birlikte başvuru yapmak isteyen kişiler tarafından başvuru işlemlerinin 8 Mart 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı resmi internet adresi üzerinden işlemlerini tamamlanması gerektiği öğrenildi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Polisler için yeni dönemi Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025'te tüm polislerde kamera olacak

Polisler için yeni dönemi Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025'te tüm polislerde kamera olacak