ANASAYFA Gündem İŞKUR 2024 Mart ayı için silahlı ve silahsız 2 binden fazla güvenlik görevlisi alımı yapacak!

İŞKUR 2024 Mart ayı için silahlı ve silahsız 2 binden fazla güvenlik görevlisi alımı yapacak!

İŞKUR tarafından 2024 yılı için duyurulan son kampanyalar çerçevesinde Mart ayı için toplamda 2 bin 59 özel güvenlik görevlisi alımının yapılacağı öğrenildi.
yazar
Sinem GÜVEN
İŞKUR 2024 Mart ayı için silahlı ve silahsız 2 binden fazla güvenlik görevlisi alımı yapacak!

2024 yılı Mart ayı için İŞKUR tarafından silahlı ve silahsız olmak üzere özel güvenlik görevlisi alımları belli oldu. Konu hakkında yapılan açıklamalarda başvuru için gerekli olan şartların neler olduğu ve detaylar hakkında da bilgilendirmelere yer verildi. 

İŞKUR MART AYINDA 2 BİN 59 SİLAHLI SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK!

Yapılan açıklamalar çerçevesinde güvenlik görevlisi olarak çalışmak için başvuru yapacak vatandaşların belirli başvuru şartlarını sağlaması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda verilen detaylar ise şu şekilde duyuruldu;

Genel Başvuru Şartları 

 1. Türk vatandaşı olmak (2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 
 2. Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla),
   
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
   
 4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak
   
 5. Eski hükümlü dışındaki işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
   
 6. Engelli / eski hükümlü işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için İŞKUR’a engelli / eski hükümlü olarak kayıtlı olmak.
   
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
  şartları aranır.

Özel Başvuru Şartları 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

3) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmuş olmak.

4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

6) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. 

Yayımlanan bu ilanlara başvuru yapacak olan kişilerin İŞKUR kaydının bulunması, ardından ise Açık İş İlanları'na girerek kendi şartlarına uygun ilana başvuru yapması gerekmektedir.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Uzman isim açıkladı! 22 ayar altın yasaklanacak mı?

Uzman isim açıkladı! 22 ayar altın yasaklanacak mı?