ANASAYFA Gündem Meteoroloji Genel Müdürlüğü mühendis ve tekniker kadrolarında personel alımı yapacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü mühendis ve tekniker kadrolarında personel alımı yapacak!

Şubat ayı için MGM tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına göre mühendis ve tekniker kadroları için alımların gerçekleştirileceği ifade edildi.
yazar
Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü mühendis ve tekniker kadrolarında personel alımı yapacak!

Bu ay içi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alımlarına göre mühendislik ve tekniker kadroları için toplamda 40 personel alımının gerçekleştirileceği öğrenildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANINI DUYURDU!

Yapılan açıklamalar çerçevesinde 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacağı öğrenildi.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Yayımlanan bu ilanlara başvuru yapacak olan kişilerin sağlaması gereken belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu çerçevede gerekli olan şartlar da vatandaşlara şu şekilde verildi;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak.

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

Yukarıda verilen başvuru şartlarını sağlayan kişilerin bunun yanı sıra kadrolar için özel olarak verilen özel başvuru şartlarını da sağlaması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

8 Mart ayında sona erecek olan personel alımlarının e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!