Ankara bir zamanlar bu isimlerle anılıyordu! Geçmişten günümüze başkentin adları

Günümüzde ülkenin yönetim merkezi olan Ankara tarih boyunca farklı devlet ve milletlere ev sahipliği yaptı. Şehir bu süreler boyunca birbirini çağrıştırsa da farklı isimlerle anıldı.

Ankara bir zamanlar bu isimlerle anılıyordu! Geçmişten günümüze başkentin adları

Ankara bir zamanlar bu isimlerle anılıyordu! Geçmişten günümüze başkentin adları

Günümüzde ülkenin yönetim merkezi olan Ankara tarih boyunca farklı devlet ve milletlere ev sahipliği yaptı. Şehir bu süreler boyunca birbirini çağrıştırsada farklı isimlerle anıldı.

Cumhuriyetin ilanından itibaren sadece Ankara adını kullanan şehir önceki dönemlerde ise farklı şekillerde telafuz edildi. Konu ile ilgili şehre bilinen ilk ismin galatlar tarafından verildiği düşünülüyor.

ŞEHRE ÇAPA ADININ VERİLMESİNİN NEDENİ

Resmi bir dayanağı olmayan bilgilere göre şehrin ilk adı Ankyra oldu. Bu adın anlamı ise çapa'dır. Şehir Romalılar ve Frigler tarafından ise Ankupa adı ile anıldı.

Şehre çapa denilmesi ile ilgili Haluk Sargın Ankara kitabında Frig Kralı Midas'ın gördüğü rüya üzerine Ankara'nın olduğu yere bir yerleşim yeri kurması ve Anker adını vermesinden bahseder. Bir diğer efsane ise Hz. Nuh'un gemisinin çapasının Ankara'ya düştüğü şeklindedir.

Yunan medeniyetinde ise bu isim Ankara'ya yakın bir şekilde Angira olarak nitelendirildi. Bu medeniyetlerden sonrasında Ankara Arap medeniyetleri tarafından daha farklı şekilde adlandırıldı.

Ankara bir zamanlar bu isimlerle anılıyordu! Geçmişten günümüze başkentin adları

OSMANLI'NIN ENGÜRÜSÜ,CUMHURİYETİN ANKARASI

Ankara'nın adı Arapça'da Belde-i El Selasil, Ma’muriye-i Selase ve Mamuriye olduktan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi ile beraber yeniden değişti. Şehir Cumhuriyet dönemi gelene kadar Engürü olarak bilindi.

1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ve başkentin Ankara olması nedeniyle şehrin adı sadece Ankara olarak adlandırıldı. Benzer durumlar Ankara'nın ilçeleri içinde yaşandı.

Şehrin ilçeleri ve yerleşim yerleri de zaman içinde farklı isimler ile anılmış ve günümüzde son hallerini almışlardır.

Kaynak: Haberankara.com
SONRAKİ HABER