Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

28 Kasım tarihli Resmi Gazete kararlarında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik yayımlandı.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik yayımlandı.

PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

Yapılan değişiklikler bakanlık tarafından şu şekilde verildi;

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) İngilizce dilinden YDS'den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye görevlendirme tarihi itibarıyla sahip olmak."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

SONRAKİ HABER