Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son ilan ile birlikte toplamda 186 sözleşmeli personel alımın yapılacağı öğrenildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Başvurular bugün başladı! Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son ilan kapsamında sözlü sınavla 26 Sosyal Çalışmacı ile 87 Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapılmaksızın 73 Destek Personeli (55 Temizlik Görevlisi ve 18 Şoför) olmak üzere toplam 186 sözleşmeli personel alımı yapılacağı öğrenildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 186 PERSONEL ALACAK!

İlana göre alımların yapılacağı kadrolarda illere göre dağılım şu şekilde verildi;

Vakıflar Genel Müdürlüğü 186 sözleşmeli personel alımı yapacak!

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yayımlanan ilan kapsamında başvuru yapacak olan kişilerin sağlaması gereken şartlar başlıca şu şekilde duyuruldu;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (14.12.1988 ve sonrası doğumlu olanlar.)

6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. 10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlan kapsamında başvurular 7 Aralık 2023 tarihi ile 14 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım üzerinden gerçekleşecektir. Başvuru yapacak olan vatandaşların bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

SONRAKİ HABER