Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Etkin Pişmanlık Mümkün mü?

YAYINLAMA: 02 Aralık 2023 / 14.07

Değerli okuyucular;

Son zamanlarda sosyal medya fenomenleri hakkındaki kara para aklama, sahte fatura ticareti gibi iddialar yoğun bir biçimde gündemde ve yürütme ve yargı makamlarının başlatacağı yeni inceleme ve soruşturmalarla birlikte konu birçok fenomene sıçrayacak gibi duruyor.

Avukatı aracılığıyla Oda TV’ye röportaj veren Dilan Polat, “Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz.” şeklinde bir açıklama yaptı. 

Peki Kanun ne diyor?

213 sayılı Vergi Usul Kanunumuzun 359’uncu maddesi vergi kaçakçılığı suçlarını ve bu suçlarda etkin pişmanlık düzenlemelerini içeriyor. Etkin pişmanlık dediğimizde, kişinin soruşturma veya yargılama devam ederken suçunu kabul etmesi ve suçtan doğan Hazine zararını ödemesi halinde cezasında indirim yapılmasını öngören bir imkan olarak tanımlayabiliriz.

Kanuna göre vergi kaçakçılığı (sahte fatura ticareti) suçlarında tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indiriliyor.

Dolayısıyla kanuna göre, vergi kaçakçılığı suçu ile meydana gelen hazine zararının tüm faiziyle birlikte tamamının ödenmesi gerekiyor. Ayrıca bu vergi kaybına bağlı olarak kesilen vergi cezasının ise yarısının yine faizleriyle birlikte ödenmesi gerekmekte. Eğer henüz Savcılık aşamasında iken bu ödeme yükümlülüğü yerine getirilirse, kamu davası açıldığında verilecek hapis cezası yarıya indiriliyor. Eğer savcılık soruşturması tamamlanıp da iddianame düzenlendikten ve kamu davası açıldıktan sonra bu ödemeler yapılırsa, o zaman hapis cezasında indirim üçte birine düşürülüyor.

Hem ödeme yapıp hem Vergi Mahkemesinde dava açılabilir mi?

Anayasa ve Vergi Kanunlarımıza göre vergi idarelerince hesaplanan vergi aslı ve cezalarına karşı (vergi tarhiyatlarına karşı) Vergi Mahkemelerinde dava açılabiliyor. 

Yukarıda bahsettiğimiz hapis cezası indiriminden (etkin pişmanlıktan) faydalanmak için ödeme yapılırken, kanuna göre vergi mahkemesinde dava açmamak ya da dava halihazırda açılmışsa davadan feragat etme şartı bulunuyordu.

Ancak Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dolayısıyla vergi kaçırma suçlarından dolayı bir soruşturma başlatıldığında, bir yandan ödenmesi gereken tutar ödenip hapis cezası indiriminden faydalanmak mümkün olacak; hem de yapılan tarhiyatın haksız olduğu düşünülüyorsa Vergi Mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Böyle bir durumda Vergi Mahkemelerince kişiler lehine karar verilmesi halinde, etkin pişmanlık kapsamında ödenen tutarların ilgili vergi idaresinden iadesi talep edilebilecektir.

Saygılarımla,

Av. Çağrı ÜNSAL – Ankara Barosu

Haberankara.com Özel İçerik